Anh Đỗ Văn Đức_Những buổi sinh hoạt gia đình sẽ giúp gia đình gắn kết hơn

Chia sẻ của anh Đỗ Văn Đức – Giám Sát Viên Phòng Đào Tạo Phát Triển Fujitsu sau khi tham dự hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm 17/3/2013.

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)