Bùi Triệu Yên – Trưởng bộ phận Giáo Dục SOUL Academy

chị Bùi Triệu Yên – Trưởng bộ phận Giáo dục SOUL Academy chia sẻ sau khi tham gia hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm, chị nhận ra chị chưa dành nhiều thời gian cho con gái của mình và quyết tâm thay đổi điều đó.

Danh mục: Video

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.