Cao Bùi Nam Phương – Học sinh

Em Cao Bùi Nam Phương chia sẻ sau khóa học, em đã biết các tránh những xung đột bằng nguyên tắc vàng Dale Carnegie, thắt chặt tình cảm của các mối quan hệ và luôn có thái độ thân thiện với những người xung quanh, biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt, Nam Phương còn vẽ nên được tầm nhìn trong 3 tháng tới một cách cụ thể, rõ ràng ở các lĩnh vực: gia đình, học tập, bạn bè, v.v…

Danh mục: Video

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.