Cao Bùi Nam Phương – Học sinh

Em Cao Bùi Nam Phương chia sẻ sau khóa học, em đã biết các tránh những xung đột bằng nguyên tắc vàng Dale Carnegie, thắt chặt tình cảm của các mối quan hệ và luôn có thái độ thân thiện với những người xung quanh, biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt, Nam Phương còn vẽ nên được tầm nhìn trong 3 tháng tới một cách cụ thể, rõ ràng ở các lĩnh vực: gia đình, học tập, bạn bè, v.v…

Danh mục: Video

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)