Chị Bùi Triệu Yên_Phải thay đổi để gắn kết cùng con từ những điều bình dị nhất

Chia sẻ của chị Bùi Triệu Yên-Trưởng bộ phận Giáo Dục SOUL Academy sau khi tham dự hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm 17/3/2013.

 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)