Cô Lê Thị Anh Đào_Giáo Viên Trường THCS College_Chia sẻ về sự thay đổi của con

Cô Lê Thị Anh Đào_Giáo Viên Trường THCS College là phụ huynh của em Nguyễn Anh Huy học viên chương trình Future Leader (nay là Gennext) chia sẻ về những thay đổi tích cực của con sau khóa học: trình bày rõ ràng, thuyết phục, có niềm tin và biết chia sẻ.

 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)