Đăng Ký Nhận Tạp Chí Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm


Đăng Kí Nhận Tạp Chí Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm

Tên*

Họ và tên đệm*

Giới tính*

 Nam  Nữ

Email*

Số điện thoại*

Chức vụ/Nghề nghiệp*

Công ty/Trường học*

Anh/chị đã từng tham gia chương trình huấn luyện nào của Dale Carnegie Vietnam*

 Chưa từng tham gia
 Đã từng tham gia

Độ tuổi con cái của Anh/Chị*

 Dưới 8 tuổi
 8 – 10 tuổi
 11 – 14 tuổi
 15 – 17 tuổi
 18 – 22 tuổi
 Trên 22 tuổi

Anh/chị đang mong muốn ưu tiên phát triển năng lực nào sau đây nhất của con cái*

 Tự tin
 Đối nhân xử thế
 Giao tiếp
 Lãnh đạo bản thân và đội nhóm
 Kiểm soát cẩm xúc và thái độ
 Trình bày thuyết phục và truyền cảm hứng
 Khác

Anh chị hãy mô tả cụ thể hơn mối quan tâm chính của Anh/Chị đối với việc phát triển của con ở thời điểm hiện tại là gì? *

Anh/Chị biết thông tin tạp chí qua nguồn nào*
 Từ chuyên viên tư vấn của Gennext

 Email từ Gennext/Dale Carnegie Vietnam
 Website Gennext/Dale Carnegie Vietnam
 Facebook Gennext/Dale Carnegie Vietnam
 Được sự giới thiệu của bạn bè
 Khác


 

Danh mục: Uncategorized

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)