Chuyên Gia Huấn Luyện | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Chuyên Gia Huấn Luyện

A. QUY TRÌNH TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

Các chương trình trong Chuỗi Thế Hệ Tiếp Nối được thực hiện bởi những chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie Vietnam nhiều tâm huyết, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm kinh doanh thực tế, hiện tại đang giữ vị trí cao trong nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Trước khi đứng lớp, các chuyên gia huấn luyện phải trải qua quy trình ít nhất 200 giờ huấn luyện nội bộ của tổ chức trước khi được chứng nhận chính thức là chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie. Quy trình này chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hàng năm các chuyên gia huấn luyện đều tham dự những bài kiểm tra để cấp lại chứng chỉ. Quy trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao như vậy, đảm bảo rằng các bạn học viên sẽ đạt được mức chất lượng cao nhất trong lĩnh vực này trên toàn cầu.

B. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN HIỆN TẠI

(Đang hợp tác giảng dạy và làm việc cùng Gennext và Dale Carnegie Vietnam)

PHAN TIẾN THUẬN

Trách nhiệm hiện tại:

- Giám Đốc Marketing, phụ trách Chiến lược, Truyền thông và Sự kiện – Dale Carnegie Việt Nam

- Chuyên Gia Huấn Luyện – Dale Carnegie Việt Nam

Tham gia công việc trong nhiều lĩnh vực như phụ trách hoạt động Đoàn – Hội tại trường Đại Học, Tài chính – Ngân Hàng, Thương mại điện tử, Truyền thông – Sự kiện, Giáo dục, Huấn luyện, Đào tạo với nhiều mảng công việc như bán hàng, tư vấn, marketing, chăm sóc khách hàng đã tạo cơ hội cho anh Thuận học hỏi được những trải nghiệm và bối cảnh kinh doanh đa dạng.

Tìm hiểu thêm thông tin về CGHL Phan Tiến Thuận

ĐẶNG QUỐC CƯỜNG

ramdisk_crop_183757348_DIKDQU  Trách nhiệm hiện tại:

  -  Trưởng phòng Điều hành, Dale Carnegie Việt Nam

 - Chuyên gia huấn luyện tại Dale Carnegie

Bằng cấp và chứng chỉ:

- Chứng nhận chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie & Associates về các khóa học của Dale Carnegie.

- Cử nhân Công nghê thông tin Đại học Hoa Sen.

- Chứng chỉ kỹ thuật Gieo trồng – Thu hoạch, Viện nghiên cứu cao su Việt Nam (Lai Khê, Bình Dương)

  Trong 08 năm làm việc tại Dale Carnegie, anh Cường đã kinh qua nhiều vị trí công   việc khác nhau và có thời gian dài tham gia hầu hết các chương trình huấn luyện   trong vai trò trợ giảng của Dale Carnegie dành cho các đối tác, công ty, và tập đoàn   lớn.

djsdhfshfkjsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Tìm hiểu thêm thông tin về CGHL ĐẶNG QUỐC CƯỜNG

LÊ TẤN THẢO

ramdisk_crop_184625290_ZZTo  Trách nhiệm hiện tại:

- Cố vấn cấp cao & Chuyên gia huấn luyện DC VN

- Thành viên Hội đồng quản trị Dale Carnegie Vietnam

Với kinh nghiệm trong gần 20 năm làm việc, anh Lê Tấn Thảo đã có hơn 15 năm công      tác tại vị trí quản lý cấp cao của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

 

 

Tìm hiểu thông tin về  CGHL Lê Tấn Thảo 

HUỲNH MINH NHỰT

ramdisk_crop_184625679_IUE8XW

Bằng cấp và Chứng chỉ:

- MBA về Quản trị Doanh nghiệp và Tiếp thị, Trường Kinh tế & Quản trị Solvay Bỉ, chương   trình giảng dạy tại Tp. HCM, Việt Nam.

- Chứng nhận chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie & Associates về các khoá học của Dale   Carnegie, Huấn luyện Lãnh đạo cho Nhà quản lý, Lợi thế Bán hàng, Trình bày Thuyết phục   Cao, Lãnh đạo gắn kết.

-  Chứng nhận Kiểm toán nội bộ ISO 9001 .

-  Chứng nhận Nghệ thuật Quản lý Con người, Quản trị Thương hiệu, Nguyên lý Kế toán Mỹ …

 dssdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjjjjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjjjj

jjTìm hiểu thêm thông tin về CGHL Huỳnh Minh Nhựt

 

TRƯƠNG MINH TỨ

ramdisk_crop_184625817_ktnlGML  Trách nhiệm hiện tại:

- Senior Business Advisor tại Dale Carnegie VN

Những phòng ban mà anh đã làm việc trong 18 năm qua bao gồm Hỗ trợ kĩ thuật, Dịch vụ khách    hàng, Tiếp thị sản phẩm, Phát triển doanh nghiệp, Trưởng phòng kinh doanh và cuối cùng là       Trưởng đại diện của Sony Ericsson Việt Nam.

 

 

 

 

Tìm hiểu thêm thông tin về CGHL Trương Minh Tứ