Gennext Trên Toàn Cầu | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Gennext Trên Toàn Cầu

Thế Hệ Tiếp Nối – Gennext là thương hiệu thuộc tổ chức Dale Carnegie Toàn Cầu mang đến các giải pháp giúp phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho thanh thiếu niên từ 8 – 22 tuổi.

Gennext tren 86 quoc gia

 Gennext và Dale Carnegie đã có mặt ở hơn 86 quốc gia  trên toàn thế giới.

Gennext Southeast Michigan - US

Các lớp học Gennext ở Southeast Michigan – Hoa Kỳ

Gennext Korea

Gennext Taiwan

Gennext tại Hàn Quốc và Đài Loan – là hai quốc gia có nét văn hóa rất tương đồng với Việt Nam.

Gennext Philippines

Gennext tại Phillipines

Gennext Ecuador.

Gennext Costa Rrica

Gennext tại hai quốc gia Châu Mỹ – Ecuador và Costar Rica