Lâm Quế Châu – Thế hệ tiếp nối tạo đột phá

Bạn Lâm Quế Châu là học viên trường THPT Xuân Lộc đã hoàn thành khóa học Thế Hệ Tiếp Nối Tạo Đột Phá tại Dale Carnegie Vietnam. Sau khóa học, Quế Châu mở ra được một chân trời mới. Bạn nhiệt tình hơn với những gì mình đang làm, mở rộng đuợc các mối quan hệ và bày tỏ được tình yêu thương của mình với mẹ.

Danh mục: Video

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.