Lịch chương trình dành cho học sinh 8 – 10 tuổi 

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỘT PHÁ”

Chương trình đầu tiên “Thế hệ Tiếp nối – Đột phá” trong Chuỗi chương trình sẽ tập trung phát triển những năng lực và giá trị nhân cách nền tảng để giúp các bé khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân; bước đầu định hình nhân cách, tính cách, sở thích và năng khiếu của bản thân, bắt đầu cởi mở giao tiếp và thiết lập mối quan hệ hiệu quả với những người xung quanh.

STT Mã chương trình Thời gian Thời lượng Khai giảng Tốt nghiệp Nội dung chương trình
1 GN1-DP-2/10 13:30 – 17:00
(Chủ nhật hàng tuần)
8 buổi 02/10/2016 27/11/2016 Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH “TỰ LẬP”

Tiếp nối chương trình đầu tiên “Thế hệ Tiếp nối – Đột phá” tập trung phát triển những năng lực và giá trị nhân cách nền tảng để giúp các bé khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân; bước đầu định hình nhân cách, tính cách, sở thích và năng khiếu của bản thân, bắt đầu cởi mở giao tiếp và thiết lập mối quan hệ hiệu quả với những người xung quanh, chương trình “Thế hệ Tiếp nối – Tự lập” sẽ tiếp tục phát triển những năng lực chuyên sâu hơn nhằm giúp các bé có được tinh thần tự chủ và chủ động trong cuộc sống của mình, bước đầu biết cách thiết lập mục tiêu và hiện thực hóa mục tiêu bằng những hành động cụ thể.

STT Mã chương trình Thời gian Thời lượng Khai giảng Tốt nghiệp Nội dung chương trình
cập nhật khi có lớp
cập nhật khi có lớp

CHƯƠNG TRÌNH “GẮN KẾT”

Tiếp nối chương trình “Thế hệ Tiếp nối – Tự Lập” phát triển những năng lực chuyên sâu hơn nhằm giúp các bé có được tinh thần tự chủ và chủ động trong cuộc sống của mình, bước đầu biết cách thiết lập mục tiêu và hiện thực hóa mục tiêu bằng những hành động cụ thể. Chương trình“Thế hệ Tiếp nối – Gắn kết” sẽ tiếp tục phát triển những năng lực nhằm giúp các bé trở thành hạt nhân “gắn kết” với các thành viên trong gia đình, bạn bè trong nhà trường và xã hội. Từ đó phát triển khả năng gây ảnh hưởng và tiềm năng lãnh đạo nhóm của mình, biết yêu thương và thể hiện tấm lòng nhân ái với những người xung quanh, giúp đỡ và quan tâm đến người khác và thể hiện trách nhiệm rõ hơn của mình trong gia đình và bạn bè.

STT Mã chương trình Thời gian Thời lượng Khai giảng Tốt nghiệp Nội dung chương trình
cập nhật khi có lớp
cập nhật khi có lớp

CHƯƠNG TRÌNH “THUYẾT PHỤC & TRUYỀN CẢM HỨNG”

Chương trình “Thuyết Phục và Truyền Cảm Hứng” được thiết kế nhằm phát triển sự tự tin cho các bé để có thể chia sẻ chính kiến một cách mạch lạc và bản lĩnh trước bất kỳ ai và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong các tình huống giao tiếp với bạn bè, thầy cô hoặc ngay chính những người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em; và truyền động lực cho đội nhóm hay trình bày chính kiến riêng của mình trước đám đông.

Đây là cơ hội cho các bé học sinh Cấp 1 trải nghiệm quy trình huấn luyện cá nhân với các chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie thông qua tối đa 6 bài trình bày trong 4 buổi học, với sự huấn luyện “một kèm một” trong và sau mỗi bài trình bày qua những video quay lại.

STT Mã chương trình Thời gian Thời lượng Khai giảng Tốt nghiệp Nội dung chương trình
cập nhật khi có lớp
cập nhật khi có lớp

Footer new

GN1-DP-2/10