Lịch hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm Trong Kỷ Nguyên Số | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Lịch hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm Trong Kỷ Nguyên Số


Hội thảo Cha Mẹ Đắc Nhân Tâm Trong Kỷ Nguyên Số” được thiết kế dành riêng cho các bậc phụ huynh có con từ 10 – 22 tuổi. Mục tiêu của hội thảo là hỗ trợ các anh chị biết cách ứng dụng những Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm vào việc giao tiếp với con cái, để trở thành những người bạn thật sự của con, có thể thường xuyên lắng nghe và chia sẻ với con những lời khuyên hiệu quả để định hướng, giáo dục con cái và xây dựng được một môi trường giúp con phát huy được tối đa tiềm năng, trở thành một thế hệ tiếp nối tuyệt vời hơn trong tương lai.

STT Mã chương trình Ngày tổ chức Thời gian Đăng ký tham dự
1 CMDNT – KNS 1  cập nhật sau cập nhật sau Tìm hiểu thêm
2 CMDNT – KNS 2  cập nhật sau cập nhật sau  Tìm hiểu thêm
3 CMDNT – KNS 3 cập nhật sau cập nhật sau  Tìm hiểu thêm