Lịch hội thảo trải nghiệm chuỗi chương trình Thế Hệ Tiếp Nối | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Lịch hội thảo trải nghiệm
chuỗi chương trình Thế Hệ Tiếp Nối


Hội thảo trải nghiệm chuỗi chương trình Thế Hệ Tiếp Nối” được thực hiện bởi Gennext thương hiệu thuộc Dale Carnegie – Tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực làm việc của các cá nhân và tổ chức, với hơn 100 năm kinh nghiệm trên toàn thế giới. Các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm phương pháp huấn luyện độc đáo và tìm hiểu các phương pháp hiệu quả để xây dựng một nền tảng vững chắc về năng lực và phẩm chất, giúp bạn đạt được những thành tựu đột phá trong cuộc sống, theo đuổi những đam mê và sự nghiệp ở môi trường trong nước hay quốc tế.

STT Mã chương trình Ngày tổ chức Thời gian Đăng ký tham dự
1 “TỰ TIN ĐỘT PHÁ NĂM HỌC MỚI” – Kids cập nhật sau cập nhật sau Tìm hiểu thêm
2 “TỰ TIN ĐỘT PHÁ NĂM HỌC MỚI” – Teen cập nhật sau cập nhật sau Tìm hiểu thêm