Lưu Vĩnh Trinh – “Hãy lắng nghe và tôn trọng người khác”

Sau khóa học, 2 nguyên tắc vàng mà bạn Lưu Vĩnh Trinh tâm đắc và đã áp dụng trong công việc và cuộc sống là:

  • Tạo điều kiện cho người khác được nói thỏa thích
  • Làm người khác tin rằng chính họ là người đưa ra ý tưởng đầu tiên

Chia sẻ của Trinh sau khóa học: “Mình cảm thấy rất là vui vì đã giúp được bạn. Qua những thay đổi này mình có lời khuyên dành cho các bạn: Hãy kiên nhẫn lắng nghe và tôn trọng người khác để giúp đỡ họ có được sự tự tin và sức mạnh tinh thần.”

Bạn Lưu Vĩnh Trinh

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Gắn kết

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.