Ngô Huỳnh Hồng Phúc – “Hãy suy nghĩ tích cực để được mọi người yêu mến”

Chia sẻ của bạn Ngô Huỳnh Hồng Phúc sau khóa học Tự lập: “Mình tâm đắc nhất là suy nghĩ tích cực. Đối với bản thân mình, mình luôn nói những lời tích cực với bạn bè và em mình để không làm người khác buồn, giúp người khác tốt hơn khi giao tiếp với mình.”

Bạn Ngô Huỳnh Hồng Phúc

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Tự lập 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)