Nguyễn Công Thịnh – “Khi học chương trình này, con có rất nhiều điều tâm đắc.”

Chia sẻ của bạn Nguyễn Công Thịnh sau khi hoàn thành khóa học “Thế hệ tiếp nối – Đột phá” dành cho lứa tuổi 10-15:

“Trước khóa học, con thuyết trình rất là rụt rè, tay chân con không cử động được. Sau khóa học này, con nói rất rõ ràng, con thuyết trình này, kia, nọ như giới thiệu tên: Tôi tên là Thịnh, Nguyễn Công Thịnh. Chứ không phải như hồi trước rất rụt rè, con chào thầy, không phải như vậy nữa.

Khi học chương trình này, con có rất nhiều điều tâm đắc. Đặc biệt là những điều này. Điều thứ nhất, 9 nguyên tắc vàng của ông Dale Carnegie. Nó rất hiệu quả, khi con ứng dụng nó ngoài đời thiệt, con mới biết rằng con có rất nhiều mối quan hệ. Thứ hai về việc thầy phân bố cho con thực hiện ước mơ. Ước mơ của con là trở thành IT năm 2028. Con có 3 mục đích để làm nghề nghiệp đó: thích sáng tạo, siêng năng và cần cù. Đó là 3 mục tiêu của con để thực hiện ước mơ.”

Bạn Nguyễn Công Thịnh

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Đột phá 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)