Nguyễn Phương Mai – “Hãy xác định rõ ràng mục tiêu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình”

Chia sẻ của bạn Nguyễn Phương Mai sau khi hoàn thành khóa học Huấn luyện Cá nhân (Personal Coaching):

“Về gia đình, trước đây mình đã có xích mích bất đồng quan điểm với bố mẹ và chị Hai. Nhưng sau đó, mình đã áp dụng cửa số Johari để tìm ra nguyên nhân vì sao mọi người lại có những suy nghĩ khác nhau như vậy. Kết quả là mình đã hiểu được vì sao bố mẹ mình và chị Hai lại có những suy nghĩ đó cũng như giải quyết được vấn đề chuyên xích mích giữa gia đình với nhau. Sự khác biệt đó vẫn luôn có nhưng mình hài lòng và hoàn toàn thông cảm vì mỗi người đều có quan điểm và hoàn cảnh khác nhau.”

Bạn Nguyễn Phương Mai

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Huấn luyện cá nhân

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)