Phạm Khả Hân – “Hãy luôn tự tin để gây ấn tượng tốt với mọi người”

Sau khóa học, 03 phương pháp mà bạn Phạm Khả Hân tâm đắc và đã áp dụng trong học tập và cuộc sống là:

  • 5 đòn bẩy thành công
  • Giao tiếp sinh động
  • Tầm nhìn

Những sự thay đổi lớn của bạn sau khóa học Đột phá từ Thế Hệ Tiếp Nối (Gennext) là:

  • Nói chuyện to rõ, thu hút
  • Phần trình bày trở nên sinh động, chi tiết, không còn run, lo sợ.
  • Phát hiện ra điểm mạnh của bản thân là khả năng sáng tạo tốt

Chia sẻ của Hân sau khóa học: “Mình đã khẳng định được những giá trị của bản thân mình. Điểm mạnh nhất của mình là tính sáng tạo. Trước đây mình nghĩ là mình giỏi đều tất cả các môn cho nên không có chú tâm vào một mốn nào đó đặc biệt. Bây giờ mình biết mình có khả năng sáng tạo trong những bài tập mỹ thuật mà Dale Carnegie cho mình như là vẽ về ước mơ hay là vẽ về giá trị của bản thân… Bên cạnh đó mình đã đạt được những kết quả đúng như mong đợi của ba mẹ và mình rất là vui khi học ở Dale Carnegie.”

Bạn Phạm Khả Hân

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Đột phá

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.