Phiếu Khảo Sát | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Phiếu Khảo Sát


Phiếu Khảo Sát

Cảm ơn anh/chị đã tham gia hội thảo “Đắc nhân tâm dành cho cha mẹ”.

Thương hiệu Thế Hệ Tiếp Nối - Gennext® (thuộc Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam) rất mong muốn nhận được những phản hồi của các anh/chị để tổ chức những chương trình sau ngày một tốt hơn.

Các anh/chị vui lòng hoàn tất những câu hỏi dưới đây để chúng tôi đánh giá được những điểm đã làm tốt và những điểm cần hoàn thiện của hội thảo.

Mức độ hài lòng của anh/chị đối với hội thảo:*
 Rất hài lòng
 Hài lòng
 Bình thường
 Không hài lòng
 Rất không hài lòng

Mức độ hài lòng của anh/chị đối với các yếu tố sau:*

Địa điểm, phòng ốc, trang thiết bị  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Không hài lòng  Rất không hài lòng
Phong cách đón tiếp và hỗ trợ của đội ngũ nhân viên  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Không hài lòng  Rất không hài lòng
Nội dung của hội thảo  Rất hài lòng  Hài Lòng  Bình thường  Không hài lòng  Rất không hài lòng
Phong cách truyền đạt của chuyên gia huấn luyện  Rất hài lòng  Hài Lòng  Bình thường  Không hài lòng  Rất không hài lòng
Độ dài của hội thảo  Rất hài lòng  Hài Lòng  Bình thường  Không hài lòng  Rất không hài lòng

aaaa

Anh/chị thích nhất điều gì của buổi hội thảo?

Theo anh/chị điểm cần hoàn thiện nhất của buổi hội thảo là gì?

Những gợi ý của anh/chị để những hội thảo sau sẽ diễn ra ngày một tốt hơn:

Anh/chị sẽ giới thiệu buổi hội thảo này với những người khác chứ?*
 Chắc chắn
 Không chắc
 Không giới thiệu

Anh/chị muốn tìm hiểu thêm thông tin về những giải pháp/yếu tố nào dưới đây:
 Thế hệ tiếp nối-Tạo đột phá
 Thế hệ tiếp nối-Tạo gắn kết
 Thế hệ tiếp nối-Thuyết phục, truyền cảm hứng
 Những ưu đãi đặc biệt dành cho học viên tiềm năng

Nếu anh/chị quan tâm, vui lòng điền tên và số điện thoại, email của anh/chị vào ô dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ, trao đổi và tư vấn thông tin cho anh/chị trong thời gian sớm nhất

Họ và Tên

Email

Số điện thoại

Thế Hệ Tiếp Nối - Gennext®