Phụ huynh của em Võ Thành Tín_Các cháu thật tuyệt vời

Cháu Tín thể hiện mạnh mẽ cá tính của mình nên nhiều khi không được lòng bạn bè. Tuy nhiên, từ khi tôi nói với con trai mình tham khảo những nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm, cháu đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là lời chia sẻ của phụ huynh của em Võ Thành Tín học viên chương trình Thế Hệ Tiếp Nối (Gennext).

Tham khảo Chuỗi Chương Trình Thế Hệ Tiếp Nối (Gennext)

Sự đầu tư cho việc phát triển toàn diện về Năng Lực và Phẩm Chất dành cho

 Học Sinh Cấp 1 ; Học Sinh Cấp 2 ; Học Sinh Cấp 3 ; Sinh Viên ĐH-CĐ

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.