Phương Pháp Huấn Luyện | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Phương Pháp Huấn Luyện

Phương pháp huấn luyện độc đáo “Huấn Luyện Ngay Tại Thời Điểm”

Điểm độc đáo trong phương pháp huấn luyện chỉ có ở Dale Carnegie  là phương pháp “Huấn luyện ngay tại thời điểm”, Nghĩa là Chuyên gia huấn luyện sẽ chỉ ra các thói quen hoặc khuynh hướng không hiệu quả ngay khi nó xảy ra, định hướng hoặc chỉnh sửa lại và sau đó ngay lập tức huấn luyện cách thực hiện đúng. Điều này luôn đảm bảo học viên có được những thay đổi trong hành vi một cách rõ ràng trong thời gian ngắn nhất.

Huan luyen ngay tai thoi diem 2

Huan luyen ngay tai thoi diem (1)

Huan luyen ngay tai thoi diem

huan-luyen-ngay-tai-thoi-diem-3

Trainer đang ứng dụng phương pháp “Huấn luyện ngay tại thời điểm” trong quá trình huấn luyện.