Tăng Siêu Thịnh – “Hãy biết lắng nghe để gắn kết với mọi người”

Sau khóa học, 02 điều tâm đắc mà bạn Tăng Siêu Thịnh sẽ áp dụng trong gia đình và làm việc nhóm là:

  • Kiểm soát cảm xúc bản thân
  • Tư duy đèn xanh đèn đỏ

Chia sẻ của Thịnh sau khóa học: “Trước đây khi nói chuyện với gia đình mình cũng khá căng thẳng, có những cuộc tranh cãi trái chiếu làm mất không khí gia đình. Mình thường hay giận dữ, ba mẹ cũng thường hay trách mình. Sau khi học về kiềm chế cảm xúc mình đã nhận ra rằng sự thắng thu nho nhỏ đó không là cái gì quá cao so với việc gìn giữ bầu không khí gia đình vui vẻ, hạnh phúc mới là quan trọng hơn…”

Bạn Tăng Siêu Thịnh

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Tự lập 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)