Video | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Video

 

Ứng Dụng Thực Tiễn

Lời chia sẻ của anh Phạm Trọng Quân khi tham gia hội thảo CMĐNT.

Facebook Fan Box