Tôn Nữ Thanh Ngọc – “Hãy nhiệt tình để sống vui, sống khỏe”

Chia sẻ của bạn Tôn Nữ Thanh Ngọc sau khi hoàn tất 02 khóa học Tự lập và Gắn kết của Thế Hệ Tiếp Nối (Gennext): “Có một lần mình thi mình bị điểm kém, thông thường mình sẽ bỏ và mình sẽ không học nữa. Nhưng mà sau buổi học về Lòng nhiệt tình ngày hôm đó, mình cũng đã nghĩ theo hướng tích cực: mình nên cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Kể từ hôm đó, mình đã dành nhiều thời gian hơn để học Anh Văn và mình hi vọng mình sẽ có kết quả đáng mong đợi.”

Bạn Tôn Nữ Thanh Ngọc

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Tự lập & Gắn kết

Bình Luận

Leave a Reply

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.