Trần Đăng Khoa – “Hãy nhiệt tình trong công việc và cuộc sống để được mọi người tôn trọng và đạt kết quả tốt”

Sau khóa học, 03 điều tâm đắc của bạn Trần Đăng Khoa là:

  • Lập kế hoạch
  • Lòng nhiệt tình
  • Chuyển lời nói tiêu cực thành tích cực

Chia sẻ của Khoa: “Trong học tập, mình hay chán nản nói những lời tiêu cực “Học chán quá, học mệt quá”. Nhưng sau khi học được bài học chuyển lời nói tiêu cực thành lời nói tích cực, mình đã biết tự động viên mình hơn và cố gắng học…”

Bạn Trần Đăng Khoa

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Tự lập

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)