Trần Lê Ngọc Ánh – “Phải biết nhìn nhận điểm tốt của người khác thay vì nhìn nhận những điểm xấu của người khác. Lúc đó sẽ giúp cho mình tốt đẹp hơn và cũng thấy người khác tốt đẹp hơn.”

Chia sẻ của bạn Trần Lê Ngọc Ánh sau khi hoàn thành khóa học “Thế hệ tiếp nối – Đột phá” dành cho lứa tuổi 10-15:

“Trước thì em cũng rất rụt rè và hay đứng trong vùng an toàn của mình, khi gặp người lạ em thường im luôn, không biết nói gì. Sau khi học khóa học này, em đã biết cách nói chuyện với người lạ để tạo mối quan hệ tốt hơn, em cảm thấy là mình đã có rất nhiều mối quan hệ và trong tương lai mình cũng sẽ có rất nhiều mối quan hệ.

Điều tâm đắc nhất của em đó chính là nhìn nhận mọi người: mình phải biết nhìn nhận điểm tốt của người khác thay vì nhìn nhận những điểm xấu của người khác. Lúc đó sẽ giúp cho mình tốt đẹp hơn và cũng thấy người khác tốt đẹp hơn.”

Bạn Trần Lê Ngọc Ánh

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Đột phá 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)