Trần Lê Ngọc Diệp – “Sau khóa học Dale Carnegie này, em đã tự tin hơn về bản thân mình, biết cách thuyết trình truyền cảm hứng và tự tin hơn với mọi người”

Chia sẻ của bạn Trần Lê Ngọc Diệp sau khi hoàn thành khóa học “Thế hệ tiếp nối – Đột phá” dành cho lứa tuổi 10-15:

“Điều mà em cảm thấy trước và sau khóa học này là trước kia em là người rất rụt rè, nhát khi mà giao tiếp với đám đông hay bắt chuyện với người khác. Sau khóa học Dale Carnegie này, em đã tự tin hơn về bản thân mình, biết cách thuyết trình truyền cảm hứng và tự tin hơn với mọi người. Điều mà em cảm thấy tâm đắc đó là cách mà em biết thuyết trình và tự tin hơn.”

Bạn Trần Lê Ngọc Diệp

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Đột phá 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)