Landing Page Example | GENNEXT - Thế Hệ Tiếp Nối

Landing Page Example

[one_third first]

[big_box left="%" bellow="Satisfaction guaranteed"]100[/big_box]

[/one_third]

[one_third]

[big_box  bellow="Super Happy Customers"]35489[/big_box]

[/one_third]

[one_third]

[big_box bellow="Successfull Products launched"]30[/big_box]

[/one_third]

[hr]

[one_half first]

[iconbox title="Build your own Skins" icon="Frames.png"]Modify one of 21 Predefined Theme skins or build your own, right out from the WordPress Admin Panel[/iconbox]

[/one_half]

[one_half]

[iconbox title="Mobile Optimized" icon="iPhone_4.png"]Responsive Design and Slideshows with touchcontrol for a super sweet mobile and tablet experience.[/iconbox]

[/one_half]

[one_half first]

[iconbox title="Theme Support" icon="Speech_Bubble.png"]Don’t be shy and get in touch, let us know if you likte the theme, tell us if you got any problems in out support forum![/iconbox]

[/one_half]

[one_half]

[iconbox title="Translation Ready" icon="User_Comment.png"]Translation ready with mo/po files (Already comes with english, german, spanish and romanian language files)[/iconbox]

[/one_half]

[one_half first]

[iconbox title="Avia Framework" icon="Power.png"]Powered by our very own supper flexible Avia Framework! Lots of easy to customize options that help you instead of overwhelm[/iconbox]

[/one_half]

[one_half]

[iconbox title="Shortcodes Builder" icon="Info_About.png"]A visual shortcode editor with live preview function helps to create interesting layouts, such as this one ![/iconbox]

[/one_half]

[hr]

[avia_table]

Basic Advanced SuperStar
Plans 10$
per month
30$
per month
60$
per month
Team Members 3 10 Unlimited
Active Goals 10 15 Unlimited
Reports [table_icon minus] [table_icon tick] [table_icon tick]
User Limit 1000 10000 Unlimited
Support [table_icon minus] [table_icon minus] [table_icon tick]
Notifications [table_icon tick] [table_icon tick] [table_icon tick]
[button link="http://kriesi.at"]Purchase[/button] [button link="http://kriesi.at"]Purchase[/button] [button link="http://kriesi.at"]Purchase[/button]

[/avia_table]

 

Ứng Dụng Thực Tiễn

Cap 4 - GN

Cụ thể là sau quá trình được học tập cùng các bạn dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Huấn Luyện và sự giúp đỡ của các bạn CA (Coach Assistant), Bách đã có những chuyển biến vượt ngoài sự mong đợi của mình. Đầu tiên là bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám sống thật với bản thân và đặt hết tâm huyết vào ước mơ. Đặc biệt là trong học tập, khác với trước đây bạn đã có nhiều chủ động trong tìm kiếm kiến thức, kêu gọi bạn bè cùng làm việc nhóm và sẵn sàng làm những phần khó. Bạn nhận ra rằng, không khó để đặt lòng nhiệt tình vào điều gì đó. Thành tựu quan trọng thứ hai là về cuộc sống tình cảm. Bách đã biết quan tâm chân thành hơn đến mọi người người bắt đầu từ những thành viên trong gia đình và bạn bà thân của mình. Mọi người thắc mắc tại sao lại cầu kỳ như vậy. Tuy nhiên thật sự đó là điều cần thiết để thể hiện sự trân trọng của mình đối với những người mình yêu quý. Thông điệp Bách gởi đến mọi người đó là hãy sống khát khao với ước mơ của mình để tìm được hạnh phúc thật sự.

Trần Hoàng Bách – Sinh viên ĐH Bách Khoa

Giải Pháp: Thế Hệ Tiếp Nối Tạo Đột Phá

 

Facebook Fan Box