Trương Trí Dũng – “Hãy cố gắng tiếp thu thật tốt bài học, để rồi kết bạn được nhiều hơn và cố gắng kết bạn thật sớm để khi không còn được học nữa sẽ không cảm thấy tiếc nuối”

Chia sẻ của bạn Trương Trí Dũng sau khi hoàn thành khóa học “Thế hệ tiếp nối – Đột phá” dành cho lứa tuổi 10-15:

“Trước khi tham gia thì con khá là rụt rè và không thể nói chuyện trước đám đông. Sau khi tham gia thì con dễ dàng nói chuyện trước đám đông và có thể sử dụng đồng nhất ngôn ngữ, để nói chuyện với các bạn và thu hút các bạn nhìn về phía mình.

Con muốn gửi gắm với các bạn là hãy cố gắng tiếp thu thật tốt bài học, để rồi kết bạn được nhiều hơn và cố gắng kết bạn thật sớm để khi không còn được học nữa sẽ không cảm thấy tiếc nuối.”

Bạn Trương Trí Dũng

Giải Pháp: Thế hệ tiếp nối® – Đột phá 

Bình Luận

Leave a Reply

CAPTCHA Image

(*)